Inschrijving

Gelieve dit formulier correct en zo volledig mogelijk in te vullen. Na het indienen zal u een mail ontvangen met daarin de betalingsopdracht. Indien u niets ontvangt, gelieve contact op te nemen met Bram Pellens (bpellens@gmail.com).

Deze inschrijving is bindend onder de opschortende voorwaarde van betaling van het lidgeld op de VDC-rekening.

(*) Een zwemmend lid heeft toegang tot het zwembad maar kan geen perslucht gebruiken.
Download het huishoudelijk reglement hier.